Trung Quốc phân phát hiện tàn tích quần thể mồi nhửn vẽ xây dựng 3.000 năm redmandarin.com

Tàn tích của một quần thể bẫyn vẽ xây dựng tráng lệ đã được khai quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.